Nông sản sao việt : ngô khô - sắn khô - lạc khô , tươi - tinh bột sắn ẩm, khô - gạo, cám gạo

SẢN PHẨM CHẤT LƯỢNG CAO, ĐẠT TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ ISO 9002

LÂM SẢN : DĂM MẢNH - THANH NAN - VÁN BÓC - VIÊN NÉN MÙN CƯA - GỖ TRÒN

CÔNG TY SAO VIỆT TUYÊN QUANG CUNG CẤP CÁC MẶT HÀNG LÂM SẢN ĐẠT TIÊU CHUẨN

VIÊN NÉN MÙN CƯA

KỸ THUẬT CHĂN NUÔI - SAO VIỆT TUYÊN QUANG