GIẢI THƯỞNG VINH DANH

  • Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng bà Bùi Thị Thúy đã có nhiều thành tích trong phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi từ năm 2004 – 2008 góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc: Quyết định số 1131/ QĐ/TTg ngày 29/7/2009
  • Bằng khen của Chủ Tịch UBND Tỉnh Tuyên Quang tặng bà Bùi Thị Thúy danh hiệu và giải thưởng “Doanh nhân tiêu biểu” tỉnh Tuyên Quang lần thứ III; QĐ số 1048/QĐ-UBND ngày 02/10/2019.      
  • Bằng khen của Ủy ban trung ương hội liên hiệp thanh niên Việt Nam tặng chị Bùi Thị Thúy giám đốc công ty TNHH Sao Việt Tuyên Quang đạt giải thưởng Doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2019; Quyết định số 545/QĐ/KT-TWH.
  • Biểu dương Công ty TNHH Sao Việt Tuyên Quang là “Doanh nghiệp tiêu biểu Việt Nam – Asean 2020” của Chủ tịch hội Phát triển hợp tác kinh tế Việt Nam – Asean, Quyết định số 56/QĐ-HKTVASEAN ngày 02/10/2020.
  • Bằng khen của Chủ tịch UBND Tỉnh Tuyên Quang tặng Công ty TNHH Sao Việt Tuyên Quang đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2016-2021; Quyết định số 1529/QĐ-UBND ngày 08/10/2021, Số sổ vàng: 24.
  • Bằng khen của Hội bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam tặng bà Bùi Thị Thúy – Giám đốc công ty TNHH Sao Việt Tuyên Quang đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2015 – 2020; Quyết định số 479/QĐ-HBT ngày 20/10/2020.
  • Biểu dương Công ty TNHH Sao Việt Tuyên Quang là “Doanh nghiệp tiêu biểu Việt Nam – Asean 2020” của Chủ tịch hội Phát triển hợp tác kinh tế Việt Nam – Asean, Quyết định số 56/QĐ-HKTVASEAN ngày 02/10/2020.
  • Bằng khen của Chủ tịch UBND Tỉnh Tuyên Quang tặng Công ty TNHH Sao Việt Tuyên Quang đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2016-2021; Quyết định số 1529/QĐ-UBND ngày 08/10/2021, Số sổ vàng: 24.
  • Bằng khen của Hội bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam tặng bà Bùi Thị Thúy – Giám đốc công ty TNHH Sao Việt Tuyên Quang đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2015 – 2020; Quyết định số 479/QĐ-HBT ngày 20/10/2020.